Two Dried Leaves

EN TIL EN - SAMTALE

Jeg tar imot klienter på mitt kontor i Oslo sentrum. Jeg jobber også kveldstid noen dager i uken. 

Jeg tar også imot til samtaler hvor vi går sammen under hele samtalen. Å gå og snakke er for mange frigjørende og skaper derav et eget moment i samtalen.

SAMTALE VED LIVETS SLUTT

Ved livets slutt kan det være verdifullt og viktig å få mulighet til å samtale om tanker, drømmer og følelser fra ditt liv, om tanker du har om døden og tanker om hva som skjer når du dør. Du kan ønske hjelp til å gjenopprette relasjoner, til å snakke med familen om hvordan du ønsker at din siste tid skal være, planlegge begravelsen m.m.

Jeg kan ved behov komme på hjemmebesøk til disse samtalene.

SOKRATISK DIALOG

Ifølge filosofen Sokrates har hver og én av oss viktig kunnskap som det gjelder å få fram i lyset. En sokratisk dialog vil i tråd med dette, fremheve hver enkelts kunnskaper og vise hvilken ressurs de er, både for personen selv og de øvrige deltakerne.

Sokratisk dialog er en gruppesamtaleform som tar utgangspunkt i levd liv på den måten at deltakerne forteller en selvopplevd historie som belyser spørsmålet som skal drøftes. En eller flere historier velges og analyseres i detalj. Samtalen pendler mellom det konkrete historien forteller om emnet som skal belyses, og det filosofiske og abstrakte. På denne måten vil en få en økt  og felles forståelse av emnet. Til slutt ser vi om der er allmenne, filosofiske poenger som kan utledes av historien.

Jeg arrangerer Sokratisk dialog i emner som feks.: Hva er livskraft? Hva er omsorg? Hva er døden? Hva er barnløshet? Hva er en venn? Hva er å være? Hva er tillit? Men er åpen for for ønsker fra deg/gruppen når det gjelder tema dere vil utforske.

Tid og pris for sokratiske dialoger vil annonseres på hjemmesiden.