LINN LYKKE SKRÅMESTØ

Jeg er sertifisert filosofisk praktiker (2011), og har en bachelor og mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Jeg har drevet egen filosofisk praksis siden 2014. Jeg har en cand.mag grad som inkluderer psykologi grunnfag, sykepleierutdanning og veilederutdanning innen gestaltterapi. Jeg har arbeidet som sykepleier med akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende i mer enn 20 år, og har erfaring fra fagutvikling og ledelse. Jeg er spesielt opptatt av eksistensialistisk tenkning, håndtering av relasjonelle utfordringer og omsorgsetikk.

Tlf: 91614645

Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo, Norway

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Facebook
  • LinkedIn

©2018 by Linn Lykke Skråmestø. Proudly created with Wix.com