top of page
Wildlife

FILOSOFISK PRAKSIS

«I en travel hverdag kan det være lurt å stanse opp og reflektere over eget liv og virksomhet. Ved å oppdage det filosofiske i det hverdagslige, og det hverdagslige i det filosofiske, ser vi oss selv og vår virksomhet i et større perspektiv. Dét er personlig givende og kan være svært nyttig.» ( nsfp.no)


Filosofisk praksis er nasjonalt og internasjonalt en voksende profesjon der universitetsutdannede filosofer er spesialisert innen samtaleveiledning. I Norge sertifiseres filosofisk praktikere av Norsk selskap for Filosofisk praktikere. Pr i dag er det ca 40 utdannede filosofisk praktikere i Norge.

Hva filosofiske praktikere kan tilby:

En til en – samtale:  En samtale med en filosofisk praktiker kan gjerne sees som et alternativ til samtaler med psykolog og coach. Forskjellen er at vi har den filosofiske tenkningen og det filosofiske perspektiv som bakteppe for samtalen, noe metoder og samtalens form kan gjenspeile. Samtalene tar utgangspunkt i det gjesten ønsker å prate om. Ved å benytte diaologens ideale som metode vil filosofisk praktiker stille spørsmål på en slik måte, at det fremmer filosofisk refleksjon, fremmer selvinnsikt og gir økt kunnskap om eget liv.

Gruppesamtale: De filosofiske gruppesamtaler innen arbeids og organisasjonsliv,  etterspørres ofte fordi det er et ønske å definere eller sette fokus på egne verdier eller at de trenger hjelp til å utbedre arbeidsmiljøet.

Foredrag og Sokratisk dialog: Det holdes ofte først et foredrag/innledninger over et filosofiske tema som etterspørres av gruppe eller arbeidsliv, – og så arrangerer det en åpen filosofisk dialog over tema.

Linker:

https://www.nsfp.no/

http://npcassoc.org/philosophical-practice/

https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_counseling

Filosofisk praksis: About Me
bottom of page