top of page
Bloom

Er du klar for å gi deg selv en verdifull innsikt som gjør at du kan reflektere over livet på en ny måte?

Filosofiske samtaler vil gi deg ulike perspektiver på livets utfordringer og dilemmaer, og kan bidra til ønsket endring.


Jeg ønsker deg velkommen til samtale om de tema og spørsmål som opptar deg

Hjem: Welcome

Filosofi handler mer om å søke viten enn å eie viten. Ved å utfordre dine vante tanker kan du komme til nye erkjennelser som kan ha avgjørende betydning for ditt liv.


Spørsmål vi ofte stiller oss: Hva vil jeg? Hvilket valg skal jeg ta? Hvordan skal jeg stå i beslutningen når jeg har tatt et valg? Hva er min drøm? Hva er det å være fri? Hva er mitt høyeste potensiale? Hva er mine grenser? Hvordan være tydelig? Hvorfor er denne relasjonen så vanskelig? Hva er et vennskap? Hva er meningen? Hva skjer når jeg dør? Hva betyr det å elske? Hvordan kan jeg tro jeg er bra nok? Hvorfor er jeg ikke mer glad? Hvordan vite hva jeg føler? Hva lengter jeg etter? Hva betyr jeg? Hva betyr livet mitt?

"All klokskap starter med undring" .

( Sokrates )

Dandelion Parachute Seed
Hjem: About
Birds on Frozen Grass

FILOSOFISK PRAKSIS

«I en travel hverdag kan det være lurt å stanse opp og reflektere over eget liv og virksomhet. Ved å oppdage det filosofiske i det hverdagslige, og det hverdagslige i det filosofiske, ser vi oss selv og vår virksomhet i et større perspektiv. Dét er personlig givende og kan være svært nyttig.» ( nsfp.no)


Filosofisk praksis er nasjonalt og internasjonalt en voksende profesjon der universitetsutdannede filosofer er spesialisert innen samtaleveiledning. I Norge sertifiseres filosofisk praktikere av Norsk selskap for Filosofisk praktikere. Pr i dag er det ca 40 utdannede filosofisk praktikere i Norge.

Hva filosofiske praktikere kan tilby:

En til en – samtale:  En samtale med en filosofisk praktiker kan gjerne sees som et alternativ til samtaler med psykolog og coach. Forskjellen er at vi har den filosofiske tenkningen og det filosofiske perspektiv som bakteppe for samtalen, noe metoder og samtalens form kan gjenspeile. Samtalene tar utgangspunkt i det gjesten ønsker å prate om. Ved å benytte diaologens ideale som metode vil filosofisk praktiker stille spørsmål på en slik måte, at det fremmer filosofisk refleksjon, fremmer selvinnsikt og gir økt kunnskap om eget liv.

Gruppesamtale: De filosofiske gruppesamtaler innen arbeids og organisasjonsliv,  etterspørres ofte fordi det er et ønske å definere eller sette fokus på egne verdier eller at de trenger hjelp til å utbedre arbeidsmiljøet.

Foredrag og Sokratisk dialog: Det holdes ofte først et foredrag/innledninger over et filosofiske tema som etterspørres av gruppe eller arbeidsliv, – og så arrangerer det en åpen filosofisk dialog over tema.

Linker:

https://www.nsfp.no/

http://npcassoc.org/philosophical-practice/

https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_counseling

Hjem: About
bottom of page