Tlf: 91614645

Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo, Norway

©2018 by Linn Lykke Skråmestø. Proudly created with Wix.com

VELKOMMEN TIL FILOSOFISKE SAMTALER OM BARNLØSHET

 

BARNLØSHET

Det er uendelig mange grunner til at mange av oss ikke har fått barn. Og  uansett grunn - er det ofte en sorg forbudet med det. Denne sorgen kan ha mange årsaker og den kan ytre seg på ulike måter.
I vårt samfunn, der det å ha barn er så høyt ansett, kan en som barnløs føle seg mindre verdifull.
Selve ordet "barnløs", sier også noe om at det mangles noe. Noe er blitt tatt fra - ikke blitt lagt til.

VERDIFULL

"Du er ekstermt verdifull akkurat slik du er." Denne setningen er det hardt til tider å ta inn over seg og tenke at faktisk kan være sann.
For å forstå din verdi som banløs kan det være viktig med støtte fra andre i samme situasjon.

FILOSOFISKE SAMTALER OM BARNLØSHET

Denne samtalegruppen er for deg som er barnløs og som ikke er i en aktiv prosess for å få barn.

Dette skal være en liten gruppe på 5-6 deltakere. Målet er at vi gjennom deling og filosofering, skal få økt forståelse av tema og økt forståelsen av oss selv.

Samtaler vår 2020:

Barn - selve meningen med livet? Må du ha barn for å være lykkelig?

Onsd. 29 April kl 18-20.30

(Påmelding innen onsd. 22 april)

Hva er samfunnets forventning til det å ha barn? Er ditt liv mindre verdt fordi du ikke har barn?

Tirsd. 19 Mai kl 18-20.30

(Påmelding innen tirsd. 12 mai)

Hva er din ressurs som barnløs? Hva er din plan B? Hva er din verdi?

Torsd. 18 Juni kl 18-20.30

(Påmelding innen torsd. 11 Juni)

Pris : 300,- pr samtale

Sted: Nordahl Bruns gate 22.

Påmelding: linn.lykke.skramesto@gmail.com