VELKOMMEN TIL FILOSOFISKE SAMTALER OM BARNLØSHET

 

BARNLØSHET

Det er uendelig mange grunner til at mange av oss ikke har fått barn. Og  uansett grunn - er det ofte en sorg forbudet med det. Denne sorgen kan ha mange årsaker og den kan ytre seg på ulike måter.
I vårt samfunn, der det å ha barn er så høyt ansett, kan en som barnløs føle seg mindre verdifull.
Selve ordet "barnløs", sier også noe om at det mangles noe. Noe er blitt tatt fra - ikke blitt lagt til.

VERDIFULL

"Du er ekstermt verdifull akkurat slik du er." Denne setningen er det hardt til tider å ta inn over seg og tenke at faktisk kan være sann.
For å forstå din verdi som banløs kan det være viktig med støtte fra andre i samme situasjon.

FILOSOFISKE SAMTALER OM BARNLØSHET

Denne samtalegruppen er for deg som er barnløs og som ikke er i en aktiv prosess for å få barn.

Dette skal være en liten gruppe på 5-6 deltakere. Målet er at vi gjennom deling og filosofering, skal få økt forståelse av tema og økt forståelsen av oss selv.

Samtaler vår 2020:

Barn - selve meningen med livet? Må du ha barn for å være lykkelig?

Onsd. 29 April kl 18-20.30

(Påmelding innen onsd. 22 april)

Hva er samfunnets forventning til det å ha barn? Er ditt liv mindre verdt fordi du ikke har barn?

Tirsd. 19 Mai kl 18-20.30

(Påmelding innen tirsd. 12 mai)

Hva er din ressurs som barnløs? Hva er din plan B? Hva er din verdi?

Torsd. 18 Juni kl 18-20.30

(Påmelding innen torsd. 11 Juni)

Pris : 300,- pr samtale

Sted: Nordahl Bruns gate 22.

Påmelding: linn.lykke.skramesto@gmail.com

 

Tlf: 91614645

Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo, Norway

©2018 by Linn Lykke Skråmestø. Proudly created with Wix.com