Tlf: 466 53 671

Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo, Norway

©2018 by Linn Lykke Skråmestø. Proudly created with Wix.com

UFRIVILLIG BARNLØS

Det er uendelig mange grunner til at mange av oss ikke har fått barn. Og  uansett grunn - er det ofte en sorg forbudet med det. Denne sorgen kan ha mange årsaker og den kan ytre seg på ulike måter.
I vårt samfunn der det å ha barn er så høyt ansett, kan en også som barnløs føle seg som mindre verdifull.
Selve ordet "barnløs", sier noe om at det mangles noe. Noe er blitt tatt fra - ikke blitt lagt til.

VERDIFULL

"Du er ekstermt verdifull akkurat slik du er." Denne setningen er det hardt til tider å ta inn over seg og tenke at faktisk kan være sann.
For å forstå din verdi kan det være viktig med støtte fra andre i samme situasjon.

FILOSOFISK SAMTALE OM UFRIVILLIG BARNLØSHET

Denne samtalegruppen er for deg som ikke er i en aktiv prosess for å få barn. Dette skal være en liten gruppe på 5-6 deltakere. Målet er at vi gjennom deling og filosofering, skal få økt forståelse av tema og derav økt forståelsen av oss selv.

Samtaler januar og februar 2020:


Barn - selve meningen med livet? Må du ha barn for å være lykkelige?

Torsd. 16 januar  kl 18-20.30

Hva er kulturens forventning til det å ha barn? Er ditt liv feil fordi du ikke har fått barn?

Torsd. 30 januar kl 18-20.30

Hva er din ressurs som barnløs? Hva er din plan B?

Torsd. 20 februar kl 18-20.30

Pris : 300,- pr samtale

Sted: Nordahl Bruns gate 22, på mitt kontor.

Påmelding innen 10 januar:  linn.lykke.skramesto@gmail.com