top of page

FILOSOFISK VEILEDNING FOR BEDRIFTER

Vær en foregangsbedrift og tilby filosofisk veiledning for ansatte i din bedrift. Dette kan anses som et velferdsgode som både den enkelte ansatte og bedriften vil nyte godt av: Å reflektere sammen med filosofisk veileder over dilemmaer og utfordringer en har i privatlivet eller på arbeidsplassen, vil gjøre den enkelte mer tilfreds og fornøyd, og føre til et bedre arbeidsmiljø. Ta kontakt så tar vi en samtale om behovene i din bedrift.

FILOSOFISK VEILEDNING

Én til én samtale

Den filosofiske samtalen gir den enkelte mulighet til å stoppe opp og reflektere over eget liv og virksomhet. At den enkelte får økt selvinnsikt og kunnskap om seg selv og eget liv, vil kunne bidra til at en får det bedre og at en yter bedre på jobb. Det vil også kunne fremme dialogisk kommunikasjon.

Bedrifter booker meg for avtaler som går over hele eller halve dager: Jeg er i de timene disponibel for ansatte som ønsker samtale.

Ta kontakt for å avtale hvordan dette kan arrangeres og pris.

Cherry Blossom

GRUPPE VEILEDNING

Sokratisk dialog

Ifølge filosofen Sokrates har hver og én av oss viktig kunnskap som det gjelder å få fram i lyset. En sokratisk dialog vil i tråd med dette, fremheve hver enkelts kunnskaper og vise hvilken ressurs de er, både for personen selv og de øvrige deltakerne.

Sokratisk dialog er en gruppesamtaleform som tar utgangspunkt i levd liv på den måten at deltakerne forteller en selvopplevd historie som belyser spørsmålet som skal drøftes. En eller flere historier velges og analyseres i detalj. Samtalen pendler mellom det konkrete historien forteller om emnet som skal belyses, og det filosofiske og abstrakte. På denne måten vil en få en økt  og felles forståelse av emnet. Til slutt ser vi om der er allmenne, filosofiske poenger som kan utledes av historien.

Jeg arrangerer Sokratisk dialog i emner som dere ønsker å utforske i bedriften. Det kan for eksempel være at en ønsker jobbe med felles verditenkning eller hvordan få til et godt arbeidsmiljø.

Ta kontakt for å avtale hvordan dette kan arrangeres og pris.

Forest Trees
For bedrifter: Services
bottom of page